කෝමාරිකා ෆේෂල් එකක් ගෙදරදීම කරමු|How to do Aloe Vera Facial at Home to get Clear Glowing Skin

0
376

කෝමාරිකා ෆේෂල් එකක් ගෙදරදීම කරමු|How to do Aloe Vera Facial at Home to get Clear Glowing Skin

ලස්සන කහ පාට සමක් ලබාගන්න රහසක් –

අදුරු පාට තොල් විනාඩි 10න් රෝස පාට කරන සුපිරිම ක්‍රමයක් –

වැඩි උන කැත බඩ දවස් 7න් අඩු කරන ඖෂධීය පානය –

කෝමාරිකා වලින් සුදු වෙන හරිම ක්‍රමය –

මුළු ඇගම සුදු කරන බොඩි ස්ක්‍රබ් එකක් –

මුහුණේ තියන කුරුලෑ ලප කැළැල් කළු ලප ඉවත් කරගත්ත රහස –

ඉඟුරු වලින් මෙන්න මෙහෙම බර අඩු කරගන්න පුළුවන් –

සුදු වෙන ක්‍රීම් වලට අභියෝග කරන විස්මිත පැක් එකක් –

ඇස් යට කළුයි ද? මෙන්න විසඳුම –

රෝග රැසකට ගුණ දෙන ඇඟ හැඩ කරන කහවතුර පානය –

මොනදේ කලත් කොණ්ඩය වැවුනේ නැත්නම් විසඳුම කළුදුරු තෙල් –

දවස් 5න් කිලෝ 5ක් බර අඩු කරලා ඉන දෙපස එල්ලා වැටෙන මස්පිඬු දියකර හරින අපුරු පානය –

ළූනු වලින් කොණ්ඩය වවන හරිම ක්‍රමය –

For Copyright Matters Please Contact Us At : sucharith.dasun@gmail.com
Visit Us –
Like Us –
Become a patreon –
Follow us at twitter –
Follow us at instagram –
Thank you so much for watching.
Make sure you share the video with your friends and don’t forget to subscribe.

Disclaimer: The materials and the information contained on this Slviki Media channel are provided for general and educational purposes only and do not constitute any legal, medical or other professional advice on any subject matter. These statements have not been evaluated by the FDA and are not intended to diagnose, treat or cure any disease. Always seek the advice of your physician or other qualified health provider prior to starting any new diet or treatment and with any questions you may have regarding a medical condition. If you have or suspect that you have a medical problem, promptly contact your health care provider.

#slvikimedia

source