മുഖ സൗന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കാൻ നല്ലൊരു ആത്മീയ ചികിത്സ / Spiritual treatment to enhance facial beauty

0
52

#_THOIBA_VISION#_ZIYARA_VISION

കടം എത്രയുണ്ടെങ്കിലും ടെൻഷൻ വേണ്ട ഈ കാര്യം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ

ക്ഷീണം മാറാനും കൈ കാൽ കടച്ചിലുകൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കാനും നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രണ്ട് അരിഷ്ടങ്ങൾ

ഈ പക്ഷി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ

ഭർത്താവിന് കടം വരാതിരിക്കാൻ

കടം വീട്ടാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ

ജീവിതം വഴിമുട്ടിയവർ

രണ്ട് മിനുറ്റ് കൊണ്ട് കടം വീട്ടാം

പല്ല് വേദന, പുളിപ്പ് ,മോണ വീക്കം

ഗർഭിണിക്കും കുഞ്ഞിനും സുരക്ഷിതത്വം ലഭിക്കാനും

വീടിൻ്റെ ദോശം മാറാൻ

കടം ധാരാളമുള്ളവർ

കടം വരാതെ ജീവിക്കാൻ

കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം ലഭിക്കാൻ

ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കാൻ

നല്ല കുട്ടികൾ ജനിക്കാൻ

മക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ

വിവാഹം ജോലി വിസ വീട്

പുതിയ വീട് നിർമിക്കുന്ന വർ

വീട് വാഹനം വിവാഹം

വലിയ വീട് ലഭിക്കാൻ

യോജിച്ച ജോലിക്ക്

ഭർത്താവിന് ജോലി ലഭിക്കാൻ

ജോലി നേടാൻ

കടം മലയോളമുണ്ടെങ്കിലും

കടം വീട്ടാൻ അത്ഭുത ദിക്ർ

കടം വീട്ടാൻ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സൂത്രം

വിവാഹം, ജോലി, വീട് തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കാൻ

ഈ ചാനലില്‍ വന്ന മുഴുവന്‍ ക്ലാസ്സുകളും കാണാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ അമര്‍ത്തുക
Watch better video please click
UCERgsebaE04toXbSqlyAl3w

our new channel please subscribe

(സിയാറത്ത് കേന്ദ്രങ്ങൾ കാണാനും അറിയാനും)

our food channel

Follow our Facebook page:

Follow THOIBA VISION on Telegram:
.

ഈ ചാനലില്‍ വന്ന മുഴുവന്‍ ക്ലാസ്സുകളും കാണാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ അമര്‍ത്തുക
Watch better video please click
UCERgsebaE04toXbSqlyAl3w

our new channel please subscribe

(സിയാറത്ത് കേന്ദ്രങ്ങൾ കാണാനും അറിയാനും)

our food channel

Follow our Facebook page:

Follow THOIBA VISION on Telegram:
.

source